Lastenklinikoiden Kummien markkinointiviestintä

Lastenklinikoiden Kummit ry:n tehtävä on auttaa pieniä potilaita heidän sairastuttuaan. Käytännössä Kummit tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa sekä Lastentautien tutkimussäätiötä. Tuki koostuu laitehankinnoista, potilasviihtyvyyden parantamisesta, lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin lisäämisestä sekä tutkimuksen rahoittamisesta.

Lähtökohta

Verkkosivuilla on keskeinen rooli Kummien toiminnassa. Kotisivuilla on esimerkiksi tärkeää, että lahjoittaminen on helppoa ja turvallista. Kummit tarvitsevat myös laadukasta markkinointimateriaalia mm. Kummit Golf ja Kummit Bowling -tapahtumien myymiseen.

Toimenpiteet

Teimme Kummeille verkkosivu-uudistuksen, jolla paransimme lahjoitus- ja osallistumismahdollisuuksia entisestään sekä teimme tiedonsaannista helpompaa. Lisäksi olemme olleet suunnittelemassa Kummien nykyistä ilmettä sekä tehneet markkinointimateriaalia tunnuksineen monille Kummien tapahtumille ja kampanjoille.