HUS Kiinteistöt

HUS Kiinteistöille luotiin uusi ilme, joka noudattelee HUSin graafista ohjetta. Uudistuksen myötä logo sai uuden, sukunäköisen olomuodon. Myös typografia ja värimaailma yhdenmukaistettiin.

Verkkosivusto

Uudistimme myös HUS Kiinteistöjen verkkosivuston. Alustaksi valittiin julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa jatkossa helpon ylläpidon ja päivitettävyyden. Sivuston ulkoasu noudattelee HUS Kiinteistöjen uutta ilmettä ja tarjoaa mahdollisuuden sähköisen vuosikertomuksen julkaisemiseen.

Vuosikertomus

Suunnittelimme vuoden 2018 vuosikertomukselle kokonaan uuden rakenteen ja ulkoasun. Raikas ote henkilökuvauksissa ja värien käytössä piristi teknispainotteista julkaisua huomattavasti. Sama graafinen ilme rytmittää myös toimiston sisustusta arvotaulujen muodossa.

Vuosikertomus vietiin myös verkkoon, missä lukukokemusta rikastettiin mm. animoiduilla graafeilla. Toteutimme myös vuoden 2019 vuosikertomuksen painettuna ja sähköisenä.

Rekrytointivideot

Hyvien tekijöiden kiinnostuksen herättämiseksi toteutimme sarjan videohaastatteluja HUS Kiinteistöjen tuottamista palveluista. Eri yksiköitä edustavat työntekijät kertoivat työstään, mikä siinä on parasta ja minkälaista on olla HUS Kiinteistöjen palveluksessa.