DEFA:n ilmoittelun visuaalinen ilme ja sisältö

DEFA:n tavoitteena on tehdä ihmisten elämästä helpompaa, tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. DEFA:n tuotteilla ja palveluilla ladataan, esilämmitetään ja turvataan ajoneuvot, valaistaan kiinteistöt ja tiet, etäohjataan vapaa-ajan asuntoa, dokumentoidaan ajomatkoja ja paljon muuta.

Lähtökohta

Aikakauslehdet ovat DEFA:lle merkittävä media. DEFA:n tuotteet ja palvelut näkyvät ympäri vuoden varsinkin autoalan lehdissä.

Toimenpiteet

Selkeä visuaalinen ilme ja helposti lähestyttävä tapa puhua olivat DEFA:n toiveet uusiin printti-ilmoituksiin, joita on jatkojalostettu niin bannerimainontaan, messuosastoille kuin hiihtokeskuksiin.